top of page

PRAVIDLÁ PARKU

 • Deti do 15 rokov musia byť počas celej návštevy parku v sprievode dospelej osoby.

 • Detské skupiny musia mať aspoň jeden dospelý dozor na každých 10 detí v skupine.

 • Za maloleté ako aj staršie deti sú počas celej návštevy parku zodpovední ich rodičia alebo dospelý alebo pedagogický sprievod.

 • Návštevníci sú povinní rešpektovať pokyny usporiadateľa a ochranky v parku. V prípade ich nerešpektovania si usporiadateľ vyhradzuje právo nedisciplinovaných návštevníkov z parku bez náhrady okamžite vykázať.

 • Návštevníkom je zakázané vnášať do parku bundy, kabáty, plášte, dáždniky a rozmernú batožinu. K dispozícii sú šatne, ktoré sú pre všetkých zadarmo.

 • Zákaz vstupu so zbraňou, imitáciami zbraní, výbušninami (vrátane zábavnej pyrotechniky), ostrými predmetmi a sklenenými nádobami.

 • Zákaz vstupu pod vplyvom alkoholu alebo omamných látok.

 • Zákaz konzumácie alkoholu alebo omamných látok vo všetkých priestoroch parku. Usporiadateľ si vyhradzuje právo návštevníka, ktorý je pod vplyvom alkoholu alebo omamných látok bez náhrady z parku vykázať.

 • Zákaz fajčenia platí vo všetkých priestoroch parku vrátane toaliet a foyeru. Ak návštevník spôsobí fajčením požiarny poplach, budú mu naúčtované všetky materiálne i finančné náklady s tým spojené.

 • Zákaz vstupu so zvieratami, nevzťahuje sa na asistenčné psy s platným preukazom.

 • Z bezpečnostných dôvodov môže usporiadateľ po určitú dobu obmedziť počet kočíkov a invalidných vozíkov v zábavnom parku, a nepovoliť tak vstup ďalšieho kočíka alebo invalidného vozíka. Táto situácia môže nastať predovšetkým pri vysokej návštevnosti.

 • Pri návšteve korčuliarskej dráhy je každý korčuliar povinný mať nasadenú bezpečnostnú helmu.

 • Na korčuliarskej dráhe a na dopravnom ihrisku sa všetci návštevníci správajú ohľaduplne a dodržiavajú bezpečné vzdialenosti. Na správanie detí dohliadajú rodičia alebo pedagogický dozor. Bez dohľadu dospelej osoby budú maloleté deti z dráhy alebo ihriska vykázané.

 • V Šmolkovskej dedinke je zákaz konzumácie jedla a nápojov. Svoje jedlo si môžete zjesť vo vyznačených priestoroch, ktoré sú určené na účel konzumácie. Navyše tam nájdete aj usporiadateľom organizované občerstvenie, mikrovlnnú rúru, odpadkové koše podobne.

 • Falšovanie vstupenky je trestné.

 • Po načítaní alebo odtrhnutí vstupenky následne túto vstupenku nie je možné použiť alebo vrátiť.

 • Pri vstupe môže byť návštevník podrobený bezpečnostnej kontrole.

 • Zľava senior platí až odo dňa dosiahnutia 65. roku.

 • ZŤP/S sa musí preukázať platným preukazom.

 • Celý zábavný park je prispôsobený detským kočíkom a vozíčkarom.

 • Každá vstupenka je vybavená čiarovým kódom a kontrolným ústrižkom, ktorý bude po predložení pri vstupe na miesto konania akcie skontrolovaný čítacím zariadením alebo bude odtrhnutý zodpovedným pracovníkom.

 • V prípade poškodenia, zničenia, straty alebo krádeže vstupenky nebude vstupenka usporiadateľom nahradená a nebude poskytnutá ani iná kompenzácia.

 • Usporiadateľ nezodpovedá za problémy a škody spôsobené neoprávneným kopírovaním vstupenky.

 • V prípade zrušenia akcie je potrebné uplatniť nárok na vrátenie vstupného na mieste, kde bola vstupenka zakúpená.

 • Náhrada zvláštnych nákladov (napr. hotel, náklady na dopravu) sa neposkytuje.

 • Majiteľ vstupenky dáva súhlas k tomu, že fotografie, filmy alebo videozáznamy z priestorov parku s jeho osobou môžu byť použité usporiadateľom na dokumentárne a propagačné účely, a to bez peňažnej náhrady.

 • Zaplatené vstupné a servisné poplatky sa nevracajú, vstupenka sa nevymieňa.

bottom of page